Persiana laminada amb polioretà
Les persianes laminades amb polioretà de Cypsa ténen en el seu interior un material aïllant injectat, el polioretà. Aconseguim amb aquesta tècnica la màxima protecció tèrmica i acústica. Són lleugeres de pes i el seu accionament pot ser amb motor, amb cinta o candau.