Vidre amb cambra d'aire
Els vidres amb cambra d'aire són vidres dobles on es deixa un espai d'aire que aïlla la comunicació de temperatura i so entre l'interior i l'exterior. Això es tradueix en estalvi d'energia i comfort.