Correderes amb ruptura
Quan parlem de ruptura ens referim a la ruptura del pont tèrmic a l'interior de l'estructura d'alumini. Com sabem, l'alumini és un metall i com a tal transmet amb facilitat la temperatura. Aquestes estructures amb trencament del pont tèrmic interfereixen aquesta alta conductivitat del metall amb un material aïllant que incomunica les dues cares de l'estructura, obtenint com a resultat un aïllament molt més notable entre l'exterior i l'interior.