Obra pública
Cypsa va treballar en la construcció de la Biblioteca Pública de Figueres en els seus acabat de façana i portes.